logo
 • vtem skitter

  GALA TINERETULUI SIBIAN - 2019

  Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Sibiu&nbs bsp ptă marți, 03 decembrie, de la ora 17, la Teatrul pentru Copii și Tineret GONG din Sibiu la o…

Oferta 2023

PROIECT DE TINERET FINANŢAT DE DJST SIBIU IN URMA DERULARII CONCURSULUI LOCAL DE PROIECTE DE TINERET 2013

in cadrul P2-Program de susţinere a acţiunilor de tineret

Tănăr cetăţean, European, Naţional, Local

 

Proiectul de tineret " Tănăr cetăţean, European, Naţional, Local "- seminar pe teme europene s-a desfasurat in perioada 02 -16.05. 2013, derularea efectiva a seminarului 04- 08.07.2013, locul de desfăşurare Centrul de Agrement pentru Tineret Ocna Sibiului, jud. Sibiu, participanţi/ beneficiari- 20/17;

Concordanţa între obiectivele propuse şi rezultatele obţinute

Prin derlarea acestui proiect am urmarit dezvoltarea spiritului civic la tinerii participanți in contextul actual, folosirea experientei europene la nivel național și local.

Obiectivul propus prin proiect:

Participarea a 17 tineri la un seminar pe teme europene, de implementarea proiectelor de tineret de dimensiune si la standarde europene in context local si naţional in timp de 4 zile.

 Tanar cetatean 01

Proiectul este un seminar care îşi propune abordarea nevoilor tinerilor din diferite puncte de vedere precum si cautarea unor metode de implementare a ideiilor tinerilor în proiecte. Metodele de lucru în carul seminarului metode interactive, nonformale care urmaresc impulsionarea tinerilor sa gasească solutii originale şi realiste care sa fie adaptate la posibilitaţile nevoile şi resursele tinerilor. In cadrul seminarului au avut loc ateliere coordonate de formatori dar si activitaţi conduse de participanţi (ateliere de comunicare – verbală şi nonverbală) brainstorming, masă rotundă, jocuri de rol, expoziţie, etc.)

Proiectul a fost implementat coonform programului de activităţi, atelierele structurate pe zile au avut urmatoarele rezultate.

 Tanar cetatean 02

Responsabilitate, implicare, cetatenie. Cetățenia: Europen, Național, Local- ziua 2

În acest atelier s-au prezentat mai inti informații generale în ceea ce privește noțiunea de cetățenie, un scurt istoric al cetățeniei, valorile cetățenești la nivelul uniunii europene și specificul național. S-a realizat o analiză comparativă în ceea ce privește manifestarea cetățenească la nivel european – național – local, implicarea in diferite activități și proiecte.

Nevoi ale tinerilor  în context comunitar, discuții pe grupuri- ziua 3

 Tanar cetatean 03

Discuțiile din acest atelier au urmarit conștientizarea nevoilor tinerilor la nivel local național, european. Atelierul a urmarit ca sa realizeze o bază de idei pe care tinerii să încerce ulterior să le pună în practică.

Partea practică a atelierului a constat în formarea a 4 grupe de participanți care au avut sarcina de a comunica cu locuitorii Ocnei Sibiului și de a constientiza anumite aspecte istorice și nevoile locale.

Implicarea tinerilor in comunitate: cai derezolvare a nevoilor tinerilor.  Programe europene/ nationale de sprijinire a cetateniei active - ziua 3:

În acest atelier au fost prezentate programele de finanțare a proiectelor adresate tinerilor și comunității în general care pot fipuse în practică de către tineri. Scopula acestui atelier a fost de a familiariza tinerii cu posibilitațile de a pune în practică idele proprii pentru a rezolva nevoile tinerilor sau ale comunității.

Proiecte de/pentru tineri, beneficii pentru comunitate- ziua 4

Notiuni de managementul proiectului, finantatori europeni/ nationali,

În acest atelier au fost prezentate cîteva notiuni de management, echipa, realizarea unui buget, prezentarea unui proiect pentru finanțatori, cautare de fonduri.

Partea practică a atelierului a fos sarcina de a gasi solutii de punere în practică a ideilor de proiecte propuse în primul atelier.

Atelierul de prezentare a proiectelor echipelor

În acest atelier, patru echipe formate din participanții la seminar au prezentat modul în care aceştea vedeau rezolvarea unor nevoi comunitatare și de interes pentru tineri.

 Tanar cetatean 04

Caravana voluntarilor – un microbuzdotat cu diferite materiale poposețe periodic în diferite localități ale județului pentru aprezenta informații necesare cetățenilor, pentru a asigura consultanți pentru proiecte comunitare și a difuza materiale informative și a ține conferințe pe diferite teme

Tanar cetatean 05

Casa comunitară – s-a observa că în ocna Sibiului nu există o casă comunitară care să ofere atăt localnicilor cît și turiștilor accesul la presă, cărți, programe culturale diverse, petrecerea timpului liber, socializare. Acestea pot fi facute de tinerii voluntari în colaborare cu administrația publica locală

 Tanar cetatean 06

Bază sportiva pentru tineri – realizarea în colaborare cu administrația publică a unei baze sportive minimale pentru tineri cu piste de role, biciclete, traseu de aventura, spatii pentru jocuri, etc. Baza va fi întreținută de tinerii voluntari.

Tanar cetatean 07

Centrul de Tineret Cisnadie – realizarea unui spații special pentru tineri la Cisnădie după modelul unui centru de tineret care să ofere tinerilor un spațiu de întîlnire şi de punere în practică a proiectelor proprii.

            Proiectul se încadreaza in programul la nivel european 2013 + Anul European al cetaţenilor.

Nevoile tinerilor, azi sunt cele mai diverse, dar esentiale raman nevoia de educatie, nevoia unui loc de muncă, nevoia peterecerii timpului liber intr-un mediu curat la propriu si la figurat.

Nevoia de educatie este acoperita partial de pachetul curricular (scoala, liceu, facultate, cursuri de calificare, etc) dar ramane o bună parte care poate fi acoperită de educatia nonformală şi de informarea pentru tineri prin proiecte specifice. Conceptul de antreprenoriat pentru tineri este o dimensiune cetaţenescă parte importanta care oferă tinerilor o alternativa la locurile de munca asa zis clasice prin crearea locurilor de munca chiar de catre tineri. Voluntariatul cu toate dimensiunile sale oferă tinerilor atat o dimensiune de educaţie nonformală, activitate de timp liber dar si o alternativa pentru cei care nu au un loc de muncă. Implicarea tinerilor in viaţa cetăţii poate influenta in bine tendinţa tinerilor de a emigra.

PROIECT DE TINERET FINANŢAT DE DJST SIBIU IN URMA DERULARII CONCURSULUI LOCAL DE PROIECTE DE TINERET 2013

in cadrul P2-Program de susţinere a acţiunilor de tineret

„Participarea tinerilor din jud. Sibiu la concursul regional de dezbateri academice”

 

Proiectul " Participarea tinerilor din jud. Sibiu la concursul regional de dezbateri academice" a constat in desfasurarea concursului regional de dezbateri academice in perioada 11-14 septembrie 2013 in Slănic Moldova , jud. Bacau.

 Dezbateri academice 01

Proiectul a fost organizat de Asociaţia ARDOR – MOLDOVA in parteneriat cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Bacău, Casa Corpului Didactic Bacau, Universitatea “V.ALECSANDRI”, CNE

Din judetul Sibiu au participat un numar de 8 alaturi de alti 100 de tineri din 9 judete ( Bacău, Braşov, Brăila, Iaşi, Sibiu, Teleorman, Tulcea, Vaslui şi Vrancea), membri ai CŞE, CJE şi CNE care desfaşoara activitaţi în aceste cluburi sau au participat la concursurile organizate de catre asociaţiile de dezbateri.

Scopul proiectului: Creşterea gradului de implicare a tinerilor în viaţa societăţii folosind metoda dezbaterilor academice.

 Dezbateri academice 02

Obiectivele proiectului:

1 Activităţi de organizare, informare şi documentare în cluburile de dezbateri,( peste 20 de dezbateri în cluburi) in luna iulie, în vederea selectării echipelor judeţene care vor participa la competiţia regională .

2 Participarea unui nr. de 8 tineri din judeţ timp de 4 zile la Concursul Regional de Dezbateri Academice

3 Organizarea a 50 de runde de dezbateri şi a 2 activităţi adiacente.

 Dezbateri academice 03

Echipa de tinerii din judeţul Sibiu a fost formata din Nistor Dariana, Olteanu Dorian, Tudor Duţu, Ciucur Paulina, Pircă Ana Maria, Dinu Sandra, Oprea Andrada insoţiţi de Adrian Beu şi Paula Ciucur, prof. Coordonatori CJE Sibiu.

 

 

 

PROIECT DE TINERET FINANŢAT DE DJST SIBIU IN URMA DERULARII CONCURSULUI LOCAL DE PROIECTE DE TINERET 2013

 

in cadrul P2-Program de susţinere a acţiunilor de tineret

 

„Tabăra zonală HANDMADE”

 

Perioada de desfăşurare: 10.08-5.09.2013

Locatie: Ocna Sibiului, jud. Sibiu

Participanti/ beneficiari: 25 de participanţi, 20 beneficiari din judeţele Braşov şi Sibiu.

 

Pasiunea pentru lucruri manuale şi pentru culori a strâns 20 de tineri voluntari din Brașov și Sibiu laolaltă pentru o săptămână la Ocna Sibiului, în prima ediție a taberei zonale Handmade, desfășurată între 19-25 august. Tinerii au avut ocazia să învețe tehnici noi, precum decoupage sau stencils, să dezbată care sunt problemele și nevoile tinerilor din cele două orașe, dar și să genereze idei de proiecte care ar putea fi puse în practică în anul care vine. Din program au mai făcut parte jocuri, activități sportive precum și activități de cunoaștere a locurilor frumoase din Ocna Sibiului.

Proiectul a fost implementat de către Asociația Colors în parteneriat cu Rețeaua CAN și ALEG Sibiu și a fost finanțat de către Ministerul Tineretului și Sportului prin Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Sibiu.

Poze activităţi aici http://plinideidei.ro/archives/2968

Tabara Colors-1

Cei 20 de tineri participanţi, cu vârsta între 14-35 de ani, au provenit din rândul a 4 organizaţii neguvernamentale (Colors, ALEG, Tineri pentru Tineri, Centrul de Voluntariat) şi au fost selectaţi în baza motivaţiei lor de a participa la activităţi, a interesului faţă de tehnici handmade şi a dorinţei de a partipa activ la schimbul de idei. Ei au completat un formular online, iar lista finală a fost făcută publică pe site-ul Colors.

Tabara Colors-2

Prima zi: după sosirea participanţilor şi prezentarea regulilor taberei au avut loc o serie de energizere şi jocuri de cunoaştere; seara s-a încheiat cu boardgames.

 

Ziua a doua a cuprins un atelier de reciclare creativă (confecţionarea de rame foto din materiale reciclate), precum şi activităţi de cunoaştere a localităţii şi activităţi sportive; seara s-a încheiat cu dansuri în linie.

 

Ziua a treia a cuprins un atelier de stencils (reciclare textile şi decoraţii cu stencils), o dezbatere despre ce vor tinerii din Sibiu şi Braşov (temele propuse au fost cultural, sport, voluntariat) şi un campionat cu jocuri de 1 minut. Seara s-a încheiat cu boargames.

Tabara Colors-3 

Ziua a patra a cuprins un atelier cu tehnica decoupage (realizarea de tablouri), precum şi un campionat de ping-pong şi volei; seara s-a încheiat cu jocuri.

 

Ziua a cincea a cuprins atelierul de bijuterii croşetate şi din fimo, precum şi brainstorming – 2014 secunde de construit idei. Ziua s-a încheiat cu un atelier de origami şi discoteca.

 

Ziua a şasea a cuprins pe lângă pregătirea expoziţiei, scenete realizate de tineri (stimularea comunicării şi a creativităţii) şi un photo treasure hunt în Ocna Sibiului. Ziua s-a încheiat cu o petrecere.

 Tabara Colors-4

Ultima zi a fost destinată expoziţiei şi evaluării finale. De asemenea la finalul fiecărei zile a avut loc o evaluare a activităţilor realizate.

Tabara Colors-5

Dezbaterea despre ce vor tinerii din Sibiu şi Braşov a arătat că nevoile sunt similare, inclusiv activităţile în care ei se implică; de asemenea că îşi doresc să fie valorizaţi şi motivaţi de către organizaţiile de voluntariat.

Principala idee de proiect comun a fost un curs de scriere de proiecte. De asemenea tinerii au generat alte idei de mini-proiecte pe care şi le-ar dori să le pună în practică, în comunităţile din care fac parte.

 

 

 

 

PROIECT DE TINERET FINANŢAT DE DJST SIBIU IN URMA DERULARII CONCURSULUI LOCAL DE PROIECTE DE TINERET 2013

in cadrul P2-Program de susţinere a acţiunilor de tineret

SIBIU International

FRINGE FESTIVAL

Sibiu 2013

 afis final mic

Festivalul a început in data de 1 iulie 2013, ora 10.00 cu o conferinţă de presă la care au fost prezenţi Ioana Bodea – Consilier Tineret din partea Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret, Graţiela Bădescu – reprezentant Lorgean Theatre (Teatru de Apartament), Cătălin Grigoraş – Director Festival şi moderator al conferinţei de presă, Directorul Companiei de Teatru Gachette Sensible Barcelona – Olivier Hetru, reprezentanţi ai companiilor de teatru ce au jucat în festival, liderii studenţilor din cadrul Universităţii Lucian Blaga Sibiu,  presa locală, precum şi parte din sponsorii evenimentului: Simpa, Adore, Rubin, Prospera Prod, Vulcanus.

 Fringe 01

Din activităţile desfăşurate în cele 14 zile de festival detaliem în rândurile de mai jos:

 

expoziţii de fotografie realizate de artişti plastici şi fotografi:

 

1. Centrul de Tineret Sibiu -  FRINGE – Retrospectiva 2012 – Marian HUC;

2. Centrul de Tineret Sibiu – Folclor şi Tradiţie în Contemporaneitate  – Andreea Bădescu;

3. Kultur Cafe SIGI – Random America – Rucsandra Pop;

Expoziţiile au reunit peste 400 de vizitatori în toate zile de festival.

 Fringe 02

spectacole de teatru, dans, poezie

 

 1. Parfum de montgolfiere (1h20) –  Compania de Teatru Gachette Sensible – Barcelona
 2. Ce zile frumoase (1h15) – Compania Un Teatru - Bucureşti
 3. Oracol (50 min) – Lorgean Theatre – Bucureşti  
 4.  Cravate Club (1h15) – Compania de teatru Gachette sensible – Barcelona
 5.  Talk to the Bomb (60 min) – Lorgean Theatre – Bucureşti  
 6.  Până când moartea ne va despărţi (1h10) – Teatru  Studio – Bucureşti  
 7. Un cuplu ciudat (1h10) – Drama for the masses – Bucureşti
 8.  ACASĂ (60 min) – Lorgean Theatre – Bucureşti  
 9. America si acustica (50min) – Daniela Ionescu – Craiova, One WomanShow
 10.  A Dog Day Afternoon (50 min) – Lorgean Theatre – Bucureşti  
 11.  Parfum de viata pe un tractor (40min) – Trupa Şpraiţ – Târgu Mureş
 12. Mi se spune Capucin (40min) – Andrei Sabău, One ManShow
 13.  Sfârşit. Work in progress (40 min) – Lorgean Theatre – Bucureşti  
 14.  Un toast cu diavolul (55min) - Creat.Act.Enjoy – Cluj Napoca
 15.   Fotografii cu clovni invizibili (35min) – Compania de Teatru BECOME – Sibiu
 16.  INSOMNIACII, de Mimi Brănescu (1h15) – Compania de Teatru BECOME – Sibiu
 17.  Two of us (58min) – Pass Partout D.P. – Bucureşti
 18.  „1000 de motive să te omor (60min) – varianta B, Teatrul Artemotion – Oradea
 19.  Aşteptându-l pe GODOT – actul I (1h10) - Teatrul Independenţilor Profesionişti - Bucureşti
 20. Statuia Libertăţii (1h10) – Compania de Teatru BECOME – Sibiu
 21.  Pasărea care nu e (45min) – one woman show, Raluca Mara – Satu Mare
 22. Buletinista (1h10) – Teatrul Artemotion – Oradea  
 23. Mondenităţi (1h20) – Underground Comedy Studio – Bucureşti
 24. Tarzan the Apeman (60min) – Compania Performers Inc. – Barcelona
 25. Bufonul Regelui (60min) – Compania de Teatru BECOME – Sibiu
 26.  Tom şi Jerry (50min) – Teatrek Deep Stage Nine - Bucureşti
 27. Tanţa şi Costel (1h15) – Teatrul Artemotion – Oradea  
 28. Aventuri cu Romeo Alună şi Bunicuţa Julieta (40min) – spectacol de ventrilocie pt copii

Crina Zvobodă – Bucureşti

 1. Night on Earth (50min) – UNATC – Bucureşti
 2.   Infanta (60min) – one woman show, Adriana Bordeanu  – Bucureşti
 3. Cerere în căsătorie fără Cehov (1h15) - Teatrul Artemotion – Oradea  
 4.  Fără limite (60min) – spectacol de ventrilocie Crina Zvobodă – Bucureşti
 5. Why so serious (40min)Compania de Teatru BECOME – Sibiu
 6. Gunoierul, de Mimi Brănescu (1h15) – Teatrul Artemotion – Oradea
 7.  „1000 de motive să te omor (60min) – varianta A – Teatrul Artemotion – Oradea

 

Spectacolele de teatru s-au desfăşurat pe parcursul a 14 zile într-un regim de 2 până la 4 spectacole pe zi, reuşind să reunească în cele 8 săli de joc peste 800 de spectatori.

Spectacolul dedicat copiilor „Aventuri cu Romeo Alună şi Bunicuţa Julieta” a adus la un loc peste 50 de copii alături de părinţii lor, ceea ce ne încurajează să dedicăm o secţiune spectacolelor pentru copii.

 Fringe 03

Concerte

În acest an am reusit prin parteneriatele incheiate sa oferim tinerilor 4 concerte excepţionale. KREM în data de 6 iulie,  Cover UP în data de 8 iulie, RAIN DOGS în data de 9 iulie şi Andra Covaleov în data de 13. 14 iulie. Cele 4 evenimente au adunat peste 400 de tineri în 5 seri diferite.

 

Alte activităţi ale proiectului au fost acelea de promovare a evenimentelor din cadrul festivalului:

- prezenţa în peste 100 de articole de presă atât la nivel local cât şi naţional, (originale cât şi preluate)

- realizarea de afişe  A1, A2, A3, tricouri, bannere, roll-up, ziarul festivalului, împărţirea a 10000 de fluturaşi, 3000 de calendare program, 500 mape de prezentare festival, 300 de fotografii pentru expoziţii,

-  lobby în toate facultăţile, colegiile şi liceele din Sibiu,

- lobby la nivel naţional prin intermediul mass media,

- spoturi radio permanente la RADIO ZU,

- promovare pe internet a festivalului, parteneriate cu (25H, ÎnOraş.ro, Eventya)

- apariţii TV şi reclamă pe ANTENA 1 Sibiu

- 3 backlit-uri (4,2 x 3,2) situate în zone bune ale oraşului (Str Mihai Viteazu, Str Semaforului, Str Rahovei – în prima săptămână, str Malului, Şoseaua Alba Iulia, Str Rahovei în cea de-a doua săptămână)

 

            Rezultatele obţinute:

- prezenţa la toate manifestările a fost mare. Un număr de 120 de participanţi, şi peste 1000 de spectatori în toate cele 14 zile ale festivalului, mai mult decât la ediţia precedentă a festivalului,

-  distribuirea tuturor materialelor promoţionale,

- stârnirea interesului şi concentrarea atenţiei asupra Sibiu International Fringe Festival a cât mai multor posibili spectatori atât din zona Sibiului cât şi din alte zone ale României. (exemplu: mulţi dintre cei prezenţi la spectacole erau veniţi în vizită la Sibiu, iar agenţiile de turism au oferit informaţii despre programul Sibiu Fringe)

- formarea şi acumularea de experienţă de către tineri în domeniul artelor spectacolului în zona independentă,

- creerea cadrului pentru dezvoltarea parteneriatelor culturale, educaţionale, a parteneriatelor cu agenţii economici, cu instituţiile publice şi a parteneriatelor cu autorităţile locale pentru îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei formării profesionale şi pentru dezvoltarea de ONG-uri în zona artelor spectacolului,

-  păstrarea caracterului Internaţional al Festivalului şi continuarea dezvoltării Festivalului Internaţional de Teatru Independent

Propuneri pentru continuarea sau dezvoltarea proiectului cultural:

            Sibiu International Fringe Festival s-a dezvoltat vizibil de la an la an din punct de vedere calitativ, dar şi cantitativ. Obiectivele pe termen scurt au fost atinse. Nu vedem altă soluţie pentru atingerea obiectivelor pe termen lung, decât continuarea şi dezvoltarea continuă a acestui proiect, zic eu, cel mai important proiect din zona teatrului independent din regiunea centru.

 Important de ştiut este faptul că proiectul îşi doreşte îmbunătăţirea şi diversificarea pe de o parte a proiectelor culturale, iar pe de altă parte doreşte dezvoltarea de forme asociative în care tinerii artişti să poată exista din punct de vedere juridic.

Dorim o şi mai mare implicare din partea autorităţilor locale şi naţionale în acest proiect şi sperăm ca în urma acestei ediţii să atragem şi alţi parteneri din sectorul privat.