logo
 • vtem skitter

  GALA TINERETULUI SIBIAN - 2019

  Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Sibiu&nbs bsp ptă marți, 03 decembrie, de la ora 17, la Teatrul pentru Copii și Tineret GONG din Sibiu la o…

Oferta 2023

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Sibiu organizează în perioada1 14 iunie- 26 noiembrie 2021  Concursul local de proiecte de tineret.

 

Bugetul alocat Concursului local de proiecte de tineret este de 95196 lei cu o limită maximă pe proiect de 28558 lei.

Pentru Concursul local de proiecte de tineret 2021 prioritățile și măsurile indicative sunt următoarele: Prioritatea 1. Facilitarea și asigurarea incluziunii tinerilor marginalizați sau excluși social cu măsurile indicative:Asigurarea accesului egal al tinerilor marginalizați sau excluși social la medii de învățare non-formală, prin abordarea dimensiunilor incluziunii;Îmbunătățirea competențelor tinerilor marginalizați sau excluși social, în vederea incluziunii sociale.

Prioritatea 2. Împuternicirea tinerilor să acționeze ca factori de schimbare pentru crearea unor comunități durabile  cu măsurile indicative:Inițierea de acțiuni prietenoase față de mediu prin identificarea și aplicarea de soluții inovative; Promovarea voluntariatului si a implicarii civice a tinerilor în cadrul comunităților în care trăiesc; Încurajarea dialogului responsabil între tinerii din mediul rural și reprezentanții autorităților publice, incluziunea tinerilor în viața comunității și creșterea rolului pe care aceștia îl au în procesul de luare a deciziilor.

Prioritatea 3. Crearea de oportunități care să faciliteze accesul tinerilor la locuri de muncă de calitate cu măsurile indicative:  Dobândirea de competențe adaptate viitorului muncii prin educație non-formală, formare sau voluntariat, în vederea unei mai bune inserții profesionale pe piața muncii;Oferirea de servicii de consiliere și orientare în carieră, în vederea unei mai bune adaptabilități la piața muncii.

Prioritatea 4. Promovarea educației non-formale, inclusiv prin folosirea mijloacelor de comunicare on-line cu măsurile indicative: Dezvoltarea de competențe transversale necesare tinerilor pentru a fi activi în comunitate; Dezvoltarea de competențe digitale necesare tinerilor în procesul de învățare non-formală, adaptate la contextul actual; Conștientizarea și prevenirea riscurilor privind siguranța și formele de dependență generate de utilizarea inadecvată a internetului; Creșterea accesibilității la proiectele europene de tineret, oferirea de sprijin și informații tinerilor; Consolidarea sectorului de tineret în mediul rural și susținerea educatorilor, lucrătorilor de tineret, structurilor informale și formale de reprezentare a tinerilor din mediul rural sau care oferă servicii acestora; Facilitarea accesului tinerilor din mediul rural la o educație de calitate și oportunități de dezvoltare personală, profesională și socială în limba maternă.

Prioritatea 5. Promovarea educației pentru sănătate, prevenției și a unui mod de viață sănătos cu măsurile indicative:Promovarea unui stil de viață sănătos, prin dobândirea unor comportamente și atitudini corecte față de nutriție, activități fizice, petrecere a timpului liber etc; Conștientizarea și prevenirea riscurilor legate de consumul de substanțe psihoactive ilicite;

Promovarea de servicii de consiliere a tinerilor afectați psiho-emoțional în urmă măsurilor impuse de prevenire a răspândirii și contaminării SARS-COV-2.

Prioritatea 6. Susținerea diversității culturale și a accesului la cultură cu măsurile indicative: Facilitarea accesului la activități culturale; Stimularea creativității tinerilor în domeniul cultural artistic; Conștientizarea identității naționale prin păstrarea și valorificarea tradițiilor și obiceiurilor românești; Dezvoltarea oportunităților culturale pentru tinerii din mediul rural și promovarea consumului cultural, diversității culturale a identității locale, regionale și europene în rândul acestora.

 

Aplicanţii eligibili pentru Concursul local de proiecte de tineret 2020 sunt asociațiile și fundațiile care funcționează în condițiile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005 și fundațiile județene pentru tineret și a municipiului București care funcționează conform Legii nr. 146/2002 privind regimul juridic al fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a Municipiului Bucureşti, cu modificările și completările ulterioare.

Fiecare solicitant poate depune maximum 1 proiect pe prioritate.

Calendarul de desfășurare a concursului:

 depunerea dosarului de concurs: 14.06- 30.06.2021, între orele 08:30 -16:00, de luni până joi și vineri, între orele 08:30-14:00, (cu excepţia zilelor nelucrătoare), la sediul DJST Sibiu din Sibiu, Str. Dorului, nr. 20, corp B, et. I, ap.16;

etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității proiectului și solicitantului: 02.07-07.07.2021;

afișarea rezultatelor preliminare ale etapei de verificare a conformității administrative și a eligibilității proiectului:08.07.2021;

depunerea completărilor: 09.07 – 15.07.2021;

verificarea completărilor depuse: 16.07 – 19.07.2021;

afișarea rezultatelor etapei de verificare a conformității administrative și a eligibilității proiectului:19.07,2021;

depunerea contestațiilor pentru etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității proiectului și solicitantului: 20.07-22.07.2021;

analiza contestațiilor depuse pentru etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității proiectului și solicitantului:23.07-27.07.2021;

afișarea rezultatelor la contestațiile depuse pentru  etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității proiectului și solicitantului:28.07.2021;

etapa de evaluare tehnică și financiară a proiectelor:29.07-03.08.2021;

afișarea rezultatelor etapei de evaluare tehnică și financiară a proiectelor: 04.08.2021;

depunerea contestațiilor pentru etapa de evaluare tehnică și financiară a proiectelor:05.08-09.08.2021;

analiza contestațiilor pentru etapa de evaluare tehnică și financiară a proiectelor:10.08-16.08.2021;

afișarea rezultatelor la contestațiile etapei de evaluare tehnică și financiară a proiectelor:16.08.2021;

afișarea rezultatelor finale: 17.08.2021.

Perioada de desfășurare a a proiectelor de tineret: 02.09- 26.11.2021.

Contestațiile la Concursul local se depun pe adresa de e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

1- Ordinul ministrului tineretului și sportului nr. 300/ 14.05.2021, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 518 din 19 mai 2021, partea I; Monitorul Oficial Partea I nr. 518
2- Ordinul ministrului tineretului și sportului nr. 300/ 14.05.2021 și Anexa publicate în Monitorul Oficial al României nr. 518 din 19 mai 2021, partea I bis; Monitorul Oficial Partea I nr. 518Bis
3- Anexa la Ordinul ministrului tineretului și sportului nr. 300/ 14.05.2021, în format Word. Anexa OMTS 300

 

Detalii suplimentare referitoare la concurs, inclusiv Metodologia pentru Concursul local de proiecte de tineret 2021, se pot obţine de pe site-ul Ministerului Tineretului şi Sportului (www.mts.ro), site-ul DJST Sibiu www.tineretsibiu.ro  sau de la adresa de mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Concursul local de proiecte de tineret 2021
  Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Sibiu organizează în perioada1 14 iunie- 26
  noiembrie 2021 Concursul local de proiecte de tineret.
  Bugetul alocat Concursului local de proiecte de tineret este de 95196 lei cu o limită maximă pe
  proiect de 28558 lei.
  Pentru Concursul local de proiecte de tineret 2021 prioritățile și măsurile indicative sunt
  următoarele: Prioritatea 1. Facilitarea și asigurarea incluziunii tinerilor marginalizați sau
  excluși social cu măsurile indicative:Asigurarea accesului egal al tinerilor marginalizați sau
  excluși social la medii de învățare non-formală, prin abordarea dimensiunilor
  incluziunii;Îmbunătățirea competențelor tinerilor marginalizați sau excluși social, în vederea
  incluziunii sociale.
  Prioritatea 2. Împuternicirea tinerilor să acționeze ca factori de schimbare pentru crearea unor
  comunități durabile cu măsurile indicative:Inițierea de acțiuni prietenoase față de mediu prin
  identificarea și aplicarea de soluții inovative; Promovarea voluntariatului si a implicarii civice
  a tinerilor în cadrul comunităților în care trăiesc; Încurajarea dialogului responsabil între tinerii
  din mediul rural și reprezentanții autorităților publice, incluziunea tinerilor în viața comunității
  și creșterea rolului pe care aceștia îl au în procesul de luare a deciziilor.
  Prioritatea 3. Crearea de oportunități care să faciliteze accesul tinerilor la locuri de muncă de
  calitate cu măsurile indicative: Dobândirea de competențe adaptate viitorului muncii prin
  educație non-formală, formare sau voluntariat, în vederea unei mai bune inserții profesionale
  pe piața muncii;Oferirea de servicii de consiliere și orientare în carieră, în vederea unei mai
  bune adaptabilități la piața muncii.
  Prioritatea 4. Promovarea educației non-formale, inclusiv prin folosirea mijloacelor de
  comunicare on-line cu măsurile indicative: Dezvoltarea de competențe transversale necesare
  tinerilor pentru a fi activi în comunitate; Dezvoltarea de competențe digitale necesare tinerilor
  în procesul de învățare non-formală, adaptate la contextul actual; Conștientizarea și prevenirea
  riscurilor privind siguranța și formele de dependență generate de utilizarea inadecvată a
  internetului; Creșterea accesibilității la proiectele europene de tineret, oferirea de sprijin și
  informații tinerilor; Consolidarea sectorului de tineret în mediul rural și susținerea
  educatorilor, lucrătorilor de tineret, structurilor informale și formale de reprezentare a tinerilor
  din mediul rural sau care oferă servicii acestora; Facilitarea accesului tinerilor din mediul rural
  la o educație de calitate și oportunități de dezvoltare personală, profesională și socială în limba
  maternă.
  Prioritatea 5. Promovarea educației pentru sănătate, prevenției și a unui mod de viață sănătos
  cu măsurile indicative:Promovarea unui stil de viață sănătos, prin dobândirea unor
  comportamente și atitudini corecte față de nutriție, activități fizice, petrecere a timpului liber
  etc; Conștientizarea și prevenirea riscurilor legate de consumul de substanțe psihoactive ilicite;
  Promovarea de servicii de consiliere a tinerilor afectați psiho-emoțional în urmă măsurilor
  impuse de prevenire a răspândirii și contaminării SARS-COV-2.
  Prioritatea 6. Susținerea diversității culturale și a accesului la cultură cu măsurile indicative:
  Facilitarea accesului la activități culturale; Stimularea creativității tinerilor în domeniul
  cultural artistic; Conștientizarea identității naționale prin păstrarea și valorificarea tradițiilor și
  obiceiurilor românești; Dezvoltarea oportunităților culturale pentru tinerii din mediul rural și
  promovarea consumului cultural, diversității culturale a identității locale, regionale și europene
  în rândul acestora.
  Aplicanţii eligibili pentru Concursul local de proiecte de tineret 2020 sunt asociațiile și
  fundațiile care funcționează în condițiile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații,
  aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005 și fundațiile județene pentru
  tineret și a municipiului București care funcționează conform Legii nr. 146/2002 privind
  regimul juridic al fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a Municipiului Bucureşti, cu
  modificările și completările ulterioare.
  Fiecare solicitant poate depune maximum 1 proiect pe prioritate.
  Calendarul de desfășurare a concursului:
  depunerea dosarului de concurs: 14.06- 30.06.2021, între orele 08:30 -16:00, de luni până joi
  și vineri, între orele 08:30-14:00, (cu excepţia zilelor nelucrătoare), la sediul DJST Sibiu din
  Sibiu, Str. Dorului, nr. 20, corp B, et. I, ap.16;
  etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității proiectului și solicitantului:
  02.07-07.07.2021;
 • afișarea rezultatelor preliminare ale etapei de verificare a conformității administrative și a
  eligibilității proiectului:08.07.2021;
  depunerea completărilor: 09.07 – 15.07.2021;
  verificarea completărilor depuse: 16.07 – 19.07.2021;
  afișarea rezultatelor etapei de verificare a conformității administrative și a eligibilității
  proiectului:19.07,2021;
  depunerea contestațiilor pentru etapa de verificare a conformității administrative și a
  eligibilității proiectului și solicitantului: 20.07-22.07.2021;
  analiza contestațiilor depuse pentru etapa de verificare a conformității administrative și a
  eligibilității proiectului și solicitantului:23.07-27.07.2021;
  afișarea rezultatelor la contestațiile depuse pentru etapa de verificare a conformității
  administrative și a eligibilității proiectului și solicitantului:28.07.2021;
  etapa de evaluare tehnică și financiară a proiectelor:29.07-03.08.2021;
  afișarea rezultatelor etapei de evaluare tehnică și financiară a proiectelor: 04.08.2021;
  depunerea contestațiilor pentru etapa de evaluare tehnică și financiară a proiectelor:05.08-
  09.08.2021;
  analiza contestațiilor pentru etapa de evaluare tehnică și financiară a proiectelor:10.08-
  16.08.2021;
  afișarea rezultatelor la contestațiile etapei de evaluare tehnică și financiară a
  proiectelor:16.08.2021;
  afișarea rezultatelor finale: 17.08.2021.
  Perioada de desfășurare a a proiectelor de tineret: 02.09- 26.11.2021.
  Contestațiile la Concursul local se depun pe adresa de e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .
  Detalii suplimentare referitoare la concurs, inclusiv Metodologia pentru Concursul local de
  proiecte de tineret 2021, se pot obţine de pe site-ul Ministerului Tineretului şi Sportului
  (www.mts.ro), site-ul DJST Sibiu www.tineretsibiu.ro sau de la adresa de mail
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Tineret

Centrul de Tineret Sibiu

Centrul de Tineret Sibiu

Centrul de Tineret Sibiu - "AICI" Animatie, Interculturalitate, Comunicare, Impreuna   Ideea de participare comunitara  a capatat dupa intrarea României in Uniunea Europeana... Read more

Sport

Metodologia de finantare a proiectelor sportive

Metodologia de finantare a…

  Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Sibiu repetă procedura de selecție de proiecte sportive pe anul 2018 în perioada 02 - 31.08.2018 conform prevederilor Art. 14 alin. 2 din Legii 350/2005.   Concursurile de proiecte sportive se desfășoară în... Read more

Tabere

Centrul de Agrement Riu Sadului

Centrul de Agrement Riu Sadulu…

Centrul de Agrement pentru Tineret RAU SADULUI Centrul este situat la ieşirea din comuna Râul Sadului spre Gâtul Berbecului, pe malul râului cu acelaşi nume, între doi masivi muntoşi Cindrel şi Lotru. Capacitate de cazare: centrul... Read more

Ultimele evenimente

 • 1
 • 2

Concurs pentru ocuparea unei funcții contractual vacante

A N U N Ț   Direcția Județeană pentru Sport și Tineret, cu sediul în localitatea Sibiu, str. Dorului nr. 20, corp B, ap. 16, judeţul Sibiu, organizează concurs pentru ocuparea...

Invitatie la proiectul Tricou de Uriaș

Stimați sportivi,    Vă invităm să luați parte la proiectul Tricou de Uriaș, proiect ce își propune realizarea unui nou record atestat de Guinness World Records, pentru cel mai mare tricou din...

Anunt de angajare muncitor calificat I

                   Direcția Județeană pentru Sport și Tineret, cu sediul în localitatea Sibiu, str. Dorului nr. 20, corp B, ap. 16, judeţul Sibiu, organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractual vacante...

Eduard Novak le-a mulțumit tuturor copiilor în prima ediție …

INFORMARE DE PRESĂ Eduard Novak le-a mulțumit tuturor copiilor, părinților, antrenorilor și direcțiilor județene pentru sport implicate în prima ediție a Proiectului Hercules Prima ediție a Proiectului Hercules a luat sfârșit. Derulat...

Anunt angajare muncitor calificat I

  Direcția Județeana pentru Sport și Tineret, cu sediul în localitatea Sibiu, str. Dorului, nr. 20, corp B, ap. 16, judeţul Sibiu, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante, de muncitor...

Concurs muncitor calificat I, pentru punct de lucru: Centrul…

Direcția Județeana pentru Sport și Tineret, cu sediul în localitatea Sibiu, str. Dorului, nr. 20, corp B, ap. 16, judeţul Sibiu, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante, de muncitor...

Cursul de specializare pentru ocupația INSTRUCTOR SPORTIV.

Va aducem la cunoștință că în perioada următoare CENTRUL NATIONAL DE FORMARE ȘI PERFECTIONARE A ANTRENORILOR  organizează Cursul de specializare pentru ocupația INSTRUCTOR SPORTIV. Înscrierile se vor finaliza în data de 17 iunie 2022. Pentru...

RURAL YOUTH CONNECT

Guvernanța programului European Youth Village (Asociația pentru Dezvoltare Activă și Go Free- Asociația pentru Sprijinirea Societății Civile) organizează în Sibiu, în perioada 8-9 iunie 2022,  evenimentul regional RURAL YOUTH CONNECT,...

Programul MOL de promovare a talentelor

Am dat startul înscrierilor la Programul MOL de promovare a talentelor, ediția a 17-a, 2022. Oferim sprijin financiar tinerilor sportivi și artiști pentru achiziționare de materiale, echipament sportiv etc. și/sau acoperirea cheltuielilor...

Curs de perfectionare pentru calificarea PREPARATOR SPORTIV.

CENTRUL NATIONAL DE FORMARE ȘI PERFECTIONARE A ANTRENORILOR  organizează Cursul de perfectionare pentru calificarea PREPARATOR SPORTIV. Înscrierile se vor finaliza în data de 20 mai 2022. Pentru detalii suplimentare accesati link-ul de mai jos. http://192.168.0.4/cursuri/preparator-sportiv Documentele...

Săptămâna Europeană a Sportului

Ministerul Sportului (MS) a preluat de curând calitatea de Organism Național de Coordonare (ONC) al Săptămânii Europene a Sportului (23-30 Septembrie 2022 și 23-30 Septembrie 2023).Săptămâna europeană a sportului este...

Raport Concurs local de proiecte de tineret 2021

Raport cu privire la contractele de finanțăre nerambursabilă încheiate în anul 2021 între Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Sibiu și beneficiari, așa cum sunt definiți în Legea 350/2005, privind...

ANUNȚ GALA TINERETULUI DIN ROMÂNIA

Datorită prelungirii stării de alertă pe teritoriul României, începând cu data de 10 octombrie 2021, precum și ca urmare a măsurilor de prevenire și combatere a efectelor pandemiei de COVID-19,...

Anunt pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante, de pazn…

Direcția Județeana pentru Sport și Tineret, cu sediul în localitatea Sibiu, str. Dorului, nr. 20, corp B, ap. 16, judeţul Sibiu, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante, de paznic,...

Anunt pentru ocuparea functiei publice de consilier clasa I …

Direcția Județenă pentru Sport și Tineret Sibiu, str. Dorului nr. 20, corp B, etaj 1, ap. 16, organizează concurs, în conformitate cu prevederile art. 618 alin. (2) din O.U.G. nr....

ANUNŢ EXAMEN DE PROMOVARE IN GRAD PROFESIONAL

  Direcția Județeana pentru Sport și Tineret, cu sediul în localitatea Sibiu, str. Dorului, nr. 20, corp B, ap. 16, judeţul Sibiu, organizează pentru postul de inspector achizitii publice asistent in...

Rezultat concurs referent II.

Rezultat concurs referent II.