logo
 • vtem skitter

  GALA TINERETULUI SIBIAN - 2019

  Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Sibiu&nbs bsp ptă marți, 03 decembrie, de la ora 17, la Teatrul pentru Copii și Tineret GONG din Sibiu la o…

Oferta 2020

Direcția Județeana pentru Sport și Tineret, cu sediul în localitatea Sibiu, str. Dorului, nr. 20, corp B, ap. 16, judeţul Sibiu, organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor contractuale vacante, de: administrator I din cadrul CAT Cisnădioara și magaziner din cadrul CAT Ocna Sibiului, conform H.G. nr. 286/23.03.2011.

Concursul se va desfăşura astfel:

- Proba scrisă în data de 11 iunie 2019, ora 11 ,

- Proba interviu în data de 18 iunie 2019, ora 11,

Pentru participarea la concurs pentru administrator I candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

- studii: medii absolvite cu diplomă de bacalaureat

- vechime: minim 3 ani

         Pentru participarea la concurs pentru magaziner candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

- studii: medii

- vechime: minim 10 ani

Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a la sediul Direcția Județeana pentru Sport și Tineret, cu sediul în localitatea Sibiu, str. Dorului, nr. 20, corp B, ap. 16, judeţul Sibiu.

Relaţii suplimentare la sediul: Direcția Județeana pentru Sport și Tineret, cu sediul în localitatea Sibiu, str. Dorului, nr. 20, corp B, ap. 16, judeţul Sibiu, persoană de contact: Raluca Marcu telefon: 0269/210055.

 

B I B L I O G R A F I A

 

pentru concursurile organizate în vedere ocupării

 

posturilor de Administrator I și Magaziner

 

 1. 1.Codul Muncii actualizat (Legea nr.53/2003);
 2. 2.Codul de conduită al personalului contractual (Legea nr.477/2004);
 3. 3.Legea securității și sănătății în muncă (Legea 319/2006);
 4. 4.Decretul privind aprobarea Regulamentului operațiilor de casă (Decretul nr.209/1976);
 5. 5.Legea privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autoritatilor sau institutiilor publice (Legea nr. 22/1969 actualizata 2016);
 6. 6.Normele privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii (OMFP nr.2861/2009);
 7. 7.Reguli generale pentru igiena produselor alimentare (H.G. nr.924/2005);
 8. 8.Organizarea și funcționarea Direcțiilor Județene pentru Sport și Tineret, respectiv a Direcției pentru Sport și Tineret a Municipiului București (H.G. nr.776/2010;
 9. 9.Regulamentul de organizare si functionare al DJST Sibiu (www.tineretsibiu.ro);
 10. 10. Legea privind apărarea împotriva incendiilor (Legea nr.307/2006).