logo
 • vtem skitter

  GALA TINERETULUI SIBIAN - 2018

  Gala Tineretului Sibian 2018 Un numar de 20 de organizații din județul Sibiu au depus 43 de aplicații pentru următoarele categorii care au fost juri…

Oferta 2019

Articles

Jocul ca teatru 2018 low

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Sibiu organizează în perioada 13-19 august 2018, Tabăra Naţională Jocul ca Teatru - editia a VII-a, Tabăra naţionala de comunicare și teatru pentru tineret ce se va desfășura în Centrul de agrement RÂU SADULUI, județul Sibiu.

Tabăra va oferi tinerilor participanți accesul la ateliere, activități culturale, vizite, activități de descoperire a naturii într-un mod nonformal, agreabil, activități care vor dezvolta la participanți spiritul comunitar, lucrul în echipă, vor putea să se cunoască între ei, să lege noi prietenii, să stabileasca legături pe termen lung benefice și după plecarea din tabără.

            CRITERII DE ELIGIBILITATE. CRITERII ELIMINATORII

Aplicanții trebuie :

 • să fie elevi cuprinși într-o formă de învățământ, în clasele V-XII (inclusiv);
 • să aibă vârsta cuprinsă între 10 și 20 de ani;
 • să fie cetățeni români cu domiciliul în România;
 • să fie apți din punct de vedere medical;
 • să aiba acordul scris al părintilor, în vederea participării la tabară (în cazul minorilor);
 • să nu mai fi participat în nici o altă tabără, organizată de Ministerul Tineretului și Sportului, sau de o directie din subordine, în anul 2018.

 

            CRITERII DE SELECTIE SI GRILA DE PUNCTARE

 

Nr.

Crt

Criterii de selectie

Punctaj

maxim

Punctaj acordat

1

Criteriul participativ

- implicarea aplicantului in actiuni ce sunt cuprinse in tema proiectului sau similare – dovedita prin adeverinta, diplome, contracte de voluntariat;

20 pct.

2

Criteriul social

- tineri din mediul rural – dovedit prin acte de identitate.

20 pct.

3

Criteriul motivational

- scrisoare de intentie (Formular anexat)

20 pct.

4

Criteriul performantelor scolare

- elevi participanti la olimpiadele scolare, clasati pe locurile I-III,               la fazele nationale si internationale – dovada constand in diplome

20 pct.

5

Criteriul adecvarii la domeniu

- dovezi ale cunostintelor, abilitatilor si competentelor in domeniu*)

20 pct.

TOTAL

100 pct.

 

*) dovedit prin diplome / adeverinte privind participari la ateliere, seminarii, simpozioane, concursuri in domeniu / recomandare din partea profesorului de specialitate de la unitatea de invatamant de care apartine.

MODALITĂȚI DE ÎNSCRIERE:

Înscrierea participanților pentru tabăra națională Tabăra Naţională Jocul ca Teatru - editia a VII-a, Tabăra naţionala de comunicare și teatru pentru tineret se realizează în baza următoarelor documente:

a) formular tip de inscriere (formular 1.3 anexat)

b) documentul de identitate (carte de identitate/certificat de nastere) – in copie

c) diplome / certificate / adeverinte / contracte de voluntariat / recomandari,etc – in copie

d) acordul scris al parintilor (model anexat).

            Se completează formularul de înscriere tipizat şi se transmite către Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Sibiu, însoţit de documentele solicitate.

Aceste documente se vor transmite pâna în data de 30 iulie 2018, prin e-mail la This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , prin posta pe adresa DJST Sibiu, mun.Sibiu str.Dorului nr.20, corp B, et.I, ap.16, jud.Sibiu, cod. Poştal 550352, cu mentiunea „Tabăra Naţională Jocul ca Teatru - editia a VII-a.

Informatii suplimentare d-na Ioana Bodea, tel. 0740-138049.

           

REGULAMENT:

 

 • candidatii vor fi admiși în urma selecției în limita locurilor disponibile.Vor fi selectati doar candidații care cumulează minim 50 puncte conform grilei de punctare;
 • rezultatele selecției participanților la tabara națională, vor fi postate pe site-ul Directiei Județene pentru Sport și Tineret Sibiu www.tineretsibiu.ro

și pe facebook DJST Sibiu https://www.facebook.com/djstsibiu/notifications/;

 • vor fi contactați numai candidații admiși;
 • în cazul în care un beneficiar selectat își anunță intenția de a renunța să participe, acesta va fii înlocuit cu un alt beneficiar selectat, aflat pe listele de rezervă;
 • masa și cazarea participanților sunt asigurate de Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Sibiu, în cadrul Centrului de agrement de la RÂU SADULUI, iar transportul va fi asigurat de către participanţi.
 • fiecare participant poate depune un singur formular de înscriere;
 • nu se iau în considerare formularele incomplete.

formular