logo
  • vtem skitter

    GALA TINERETULUI SIBIAN - 2019

    Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Sibiu&nbs bsp ptă marți, 03 decembrie, de la ora 17, la Teatrul pentru Copii și Tineret GONG din Sibiu la o…

Oferta  2023

PROIECT DE TINERET FINANŢAT DE DJST SIBIU IN URMA DERULARII CONCURSULUI LOCAL DE PROIECTE DE TINERET 2013

in cadrul P2-Program de susţinere a acţiunilor de tineret

Tănăr cetăţean, European, Naţional, Local

 

Proiectul de tineret " Tănăr cetăţean, European, Naţional, Local "- seminar pe teme europene s-a desfasurat in perioada 02 -16.05. 2013, derularea efectiva a seminarului 04- 08.07.2013, locul de desfăşurare Centrul de Agrement pentru Tineret Ocna Sibiului, jud. Sibiu, participanţi/ beneficiari- 20/17;

Concordanţa între obiectivele propuse şi rezultatele obţinute

Prin derlarea acestui proiect am urmarit dezvoltarea spiritului civic la tinerii participanți in contextul actual, folosirea experientei europene la nivel național și local.

Obiectivul propus prin proiect:

Participarea a 17 tineri la un seminar pe teme europene, de implementarea proiectelor de tineret de dimensiune si la standarde europene in context local si naţional in timp de 4 zile.

 Tanar cetatean 01

Proiectul este un seminar care îşi propune abordarea nevoilor tinerilor din diferite puncte de vedere precum si cautarea unor metode de implementare a ideiilor tinerilor în proiecte. Metodele de lucru în carul seminarului metode interactive, nonformale care urmaresc impulsionarea tinerilor sa gasească solutii originale şi realiste care sa fie adaptate la posibilitaţile nevoile şi resursele tinerilor. In cadrul seminarului au avut loc ateliere coordonate de formatori dar si activitaţi conduse de participanţi (ateliere de comunicare – verbală şi nonverbală) brainstorming, masă rotundă, jocuri de rol, expoziţie, etc.)

Proiectul a fost implementat coonform programului de activităţi, atelierele structurate pe zile au avut urmatoarele rezultate.

 Tanar cetatean 02

Responsabilitate, implicare, cetatenie. Cetățenia: Europen, Național, Local- ziua 2

În acest atelier s-au prezentat mai inti informații generale în ceea ce privește noțiunea de cetățenie, un scurt istoric al cetățeniei, valorile cetățenești la nivelul uniunii europene și specificul național. S-a realizat o analiză comparativă în ceea ce privește manifestarea cetățenească la nivel european – național – local, implicarea in diferite activități și proiecte.

Nevoi ale tinerilor  în context comunitar, discuții pe grupuri- ziua 3

 Tanar cetatean 03

Discuțiile din acest atelier au urmarit conștientizarea nevoilor tinerilor la nivel local național, european. Atelierul a urmarit ca sa realizeze o bază de idei pe care tinerii să încerce ulterior să le pună în practică.

Partea practică a atelierului a constat în formarea a 4 grupe de participanți care au avut sarcina de a comunica cu locuitorii Ocnei Sibiului și de a constientiza anumite aspecte istorice și nevoile locale.

Implicarea tinerilor in comunitate: cai derezolvare a nevoilor tinerilor.  Programe europene/ nationale de sprijinire a cetateniei active - ziua 3:

În acest atelier au fost prezentate programele de finanțare a proiectelor adresate tinerilor și comunității în general care pot fipuse în practică de către tineri. Scopula acestui atelier a fost de a familiariza tinerii cu posibilitațile de a pune în practică idele proprii pentru a rezolva nevoile tinerilor sau ale comunității.

Proiecte de/pentru tineri, beneficii pentru comunitate- ziua 4

Notiuni de managementul proiectului, finantatori europeni/ nationali,

În acest atelier au fost prezentate cîteva notiuni de management, echipa, realizarea unui buget, prezentarea unui proiect pentru finanțatori, cautare de fonduri.

Partea practică a atelierului a fos sarcina de a gasi solutii de punere în practică a ideilor de proiecte propuse în primul atelier.

Atelierul de prezentare a proiectelor echipelor

În acest atelier, patru echipe formate din participanții la seminar au prezentat modul în care aceştea vedeau rezolvarea unor nevoi comunitatare și de interes pentru tineri.

 Tanar cetatean 04

Caravana voluntarilor – un microbuzdotat cu diferite materiale poposețe periodic în diferite localități ale județului pentru aprezenta informații necesare cetățenilor, pentru a asigura consultanți pentru proiecte comunitare și a difuza materiale informative și a ține conferințe pe diferite teme

Tanar cetatean 05

Casa comunitară – s-a observa că în ocna Sibiului nu există o casă comunitară care să ofere atăt localnicilor cît și turiștilor accesul la presă, cărți, programe culturale diverse, petrecerea timpului liber, socializare. Acestea pot fi facute de tinerii voluntari în colaborare cu administrația publica locală

 Tanar cetatean 06

Bază sportiva pentru tineri – realizarea în colaborare cu administrația publică a unei baze sportive minimale pentru tineri cu piste de role, biciclete, traseu de aventura, spatii pentru jocuri, etc. Baza va fi întreținută de tinerii voluntari.

Tanar cetatean 07

Centrul de Tineret Cisnadie – realizarea unui spații special pentru tineri la Cisnădie după modelul unui centru de tineret care să ofere tinerilor un spațiu de întîlnire şi de punere în practică a proiectelor proprii.

            Proiectul se încadreaza in programul la nivel european 2013 + Anul European al cetaţenilor.

Nevoile tinerilor, azi sunt cele mai diverse, dar esentiale raman nevoia de educatie, nevoia unui loc de muncă, nevoia peterecerii timpului liber intr-un mediu curat la propriu si la figurat.

Nevoia de educatie este acoperita partial de pachetul curricular (scoala, liceu, facultate, cursuri de calificare, etc) dar ramane o bună parte care poate fi acoperită de educatia nonformală şi de informarea pentru tineri prin proiecte specifice. Conceptul de antreprenoriat pentru tineri este o dimensiune cetaţenescă parte importanta care oferă tinerilor o alternativa la locurile de munca asa zis clasice prin crearea locurilor de munca chiar de catre tineri. Voluntariatul cu toate dimensiunile sale oferă tinerilor atat o dimensiune de educaţie nonformală, activitate de timp liber dar si o alternativa pentru cei care nu au un loc de muncă. Implicarea tinerilor in viaţa cetăţii poate influenta in bine tendinţa tinerilor de a emigra.