logo
  • vtem skitter

    GALA TINERETULUI SIBIAN - 2019

    Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Sibiu&nbs bsp ptă marți, 03 decembrie, de la ora 17, la Teatrul pentru Copii și Tineret GONG din Sibiu la o…

Oferta  2024

 

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Sibiu repetă procedura de selecție de proiecte sportive pe anul 2018 în perioada 02 - 31.08.2018 conform prevederilor Art. 14 alin. 2 din Legii 350/2005.

 

Concursurile de proiecte sportive se desfășoară în Cadrul Programului Național „România în Mișcare” privind finanțarea nerambursabilă a Cluburilor Sportive de Drept Privat și a Asociațiilor Județene pe Ramură de Sport, conform Legii 350/2005 - privind regimul finanțării nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități sportive non profit de interes general și al Ordinului Ministerului Tineretului și Sportului nr. 446/08.06.2018.

 

Proiectele sportive sunt adresate activităților de selecție, inițiere și pregătire sportivă și realizarea de competiții și persoanelor cu nevoi speciale cu scopul de a forma performeri pe baza unor proiecte și programe ale federațiilor sportive naționale.

Bugetul alocat Concursul de proiecte sportive în anul 2018 este 63.000 lei. Fiecare proiect sportiv va putea beneficia de o finanțare cuprinsă între suma de 3000 de lei – minim pentru sport individual și 5000 minim pentru jocuri sportive și 9000 de lei maxim.

 

Perioade:

depunerea dosarului de concurs: 02 - 31.08.2018, între orele 08:30 -16:00 de luni până joi și între orele 08:30-14:00 vineri (cu excepţia zilelor nelucrătoare), la sediul DJST Sibiu din Sibiu, Str. Dorului, nr. 20, corp B, et. I, ap.16, SIBIU sau prin poștă (nu se vor lua în considerare dosarele sosite la sediul DJST Sibiu, prin poștă, înregistrate după data de 31.08.2018, ora 14:00 sau depuse la sediul DJST Sibiu după data de 31.08.2018, ora 14:00);

 

Etapa de verificare și evaluarea proiectelor de către comisia din cadrul DJST Sibiu: 03.09.2018;

Comunicarea rezultatelor procedurii de selecție: 04 – 05.09.2018

Depunerea și soluționarea contestațiilor: 06.09 – 10.10.2018

Comunicarea rezultatelor finale 11.10.2018

Încheierea Contractelor de finanțare: 12 – 13.10.2018

Publicarea anunțului de atribuire a contractelor de finanțare –13.10.2018

Derulare contracte: 14.10 – 30.11.2018

Data limită depunere raport financiar – 10.12.2018

 

Detalii suplimentare referitoare la concurs, inclusiv ghidul pentru finanțarea structurilor sportive de drept privat, se pot obţine de pe site-ul DJST Sibiu ( www.tineretsibiu.ro) sau de la adresa de e-mail  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

http://mts.ro/noutati/ordin-privind-aprobarea-ghidului-de-finantare-a-sub-programului-finantarea-structurilor-sportive/

  • Matei Damian, Consilier, 0735-548068,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Iliescu Eugen, Consilier, 0754-220903
  • Email DJST: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.