logo
 • vtem skitter

  GALA TINERETULUI SIBIAN - 2019

  Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Sibiu&nbs bsp ptă marți, 03 decembrie, de la ora 17, la Teatrul pentru Copii și Tineret GONG din Sibiu la o…

Oferta 2023

Prezentare Compartiment Tineret

Compartimentul Tineret functioneaza in cadrul Directiei Judetene pentru Sport și Tineret Sibiu pentru a veni în întâmpinarea acelor nevoi ale tinerilor in primul rand din municipiul şi judetul Sibiu care nu îşi găsesc rezolvarea prin educaţia formală oferită de sistemele clasice de învăţământ. Astfel, prin programele şi evenimentele sale, promovează şi încurajează implicarea tinerilor în acele structuri neguvernamentale de şi pentru tineret, respectiv al structurilor asociative de şi pentru tineret (mai pe scurt ONG-uri şi asociaţii de tineret).


Atribuţii principale

 • aplică politica guvernamentală în domeniul educaţiei nonformale pentru copii şi tineri la nivel local;
 • contribuie, prin stimularea performantei si capacitătii tinerilor, la realizarea programului de reformă al Guvernului de integrare în Uniunea Europeană;
 • colaborează cu structurile de si pentru tineret legal constituite;
 • elaborează programe în scopul finantării actiunilor proprii;
 • sprijină actiunile structurilor asociative de tineret, actiuni care corespund obiectivelor cuprinse în programele sale;
 • stabilesc contacte la nivel local şi international cu institutii şi organisme similare;
 • sprijină structurile asociative de tineret în realizarea de programe interne si internationale;
 • sprijină formarea, pregătirea si perfectionarea profesională în domeniul tineretului direct, prin cele doua centre de tineret care functioneaza în jud. Sibiu: Centrul de Tineret Sibiu şi Centrul De Tineret Rasinari, jud. Sibiu;
 • colaborează cu organisme similare în domenii de interes comun;
 • alte atributii stabilite prin acte normative specifice activitătii de tineret si prin regulamentele aprobate de ministrul tineretului si sportului.

 

Principiile de bază ale activităţii de tineret

Deschidere: asigurarea unei informări şi a unei comunicări active pentru tineri, în limbajul lor, pentru ca ei să înţeleagă modul de funcţionare al insituţiilor europene şi al politicilor care-i afectează.

Participare: asigurareaconsultării tinerilor şi promovarea participării lor la deciziile de interes şi, în mod general, la viaţa comunităţilor în care trăiesc.

Responsabilitate: dezvoltarea unei cooperări noi, structurate, între statele membre şi instituþiile europene, în scopul de a fundamenta la nivelul responsabilităþii corespunzătoare soluþii concrete ca răspuns la aspiraþiile tinerilor.

Eficacitate: valorificarea resursei reprezentate de tineret pentru ca acesta să poată răspunde provocărilor societăþii, să poată contribui la reuşita diferitelor politici care-i privesc şi să poată construi Europa de mâine.

Coerenţă: dezvoltarea unei viziuni integrate asupra diverselor politici care afectează tineretul şi a diferitelor nivele pertinente de intervenþie.

Voluntariat: întărirea activităþii de voluntariat ca mijloc de participare şi dezvoltare personală a tinerilor

 

Principalele tipuri de acţiuni desfăşurate

Acţiunile desfăşurate de Compartimentul Tineret Sibiu sunt de două tipuri:

 • acţiuni proprii şi parteneriate cu alte instituţii sau structuri guvernamentale sau nonguvernamentale.

Activitatea Compartimentul Tineret Sibiu se concretizează în:

 • programe în domeniul tineretului;
 • acţiuni şi proiecte de tineret;
 • relaţii de cooperare şi colaborare cu alte instituţii;
 • informarea şi consilierea tinerilor - prin Centrele de tineret din jud. Sibiu:
  • Centrul de Tineret Sibiu si Centrul de Tineret Rasinari, jud. Sibiu;

 

Obiectivele fundamentale ale politicilor pentru tineret

Asociativitate - Mobilitate - Voluntariat

Participarea tinerilor la nivel local se desfăşoară în cadrul structurilor neguvernamentale de şi pentru tineret, respectiv al structurilor asociative de si pentru tineret. Aceasta înseamnă autonomie, responsabilitate cetăţenească, un sistem de valori care să-i reprezinte pe tineri, mai multă atenţie acordată tineretului în cadrul altor politici cum ar fi:

 • ocuparea forţei de muncă, educaţia, tipuri de instruire formală şi nonformală, instruirea pe tot parcursul vieţii, integrarea socială, rasismul şi xenofobia, imigraţia, consumul de droguri, sănătatea publică, mediul înconjurător, egalitatea în drepturi între femei şi bărbaţi, sprijinirea familiei tinere, etc.În acest sens, în Europa exista programul Tineret (YOUTH), iar din 2007 a intrat în vigoare programul YOUTH IN ACTION.

 

Programe implementate

 • P1- PROGRAM DE CENTRE DE TINERET
  • Scop: Dezvoltarea şi diversificarea ofertei de servicii şi programe pentru tineret, conform legislaţiei în domeniu.
  • Obiectiv: Crearea infrastructurii specifice serviciilor şi programelor pentru tineret.

Compartimentul de tineret din cadrul Direcţiei Judeţene de Tineret Sibiu are în subordine două centre de tineret:

   •  CENTRU DE TINERET RĂŞINARI

Răşinari, jud. Sibiu, str. O. Goga, Nr. 1527- în incinta Căminului Cultural Răşinari

Telef. 0269-557234, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

   • CENTRU DE TINERET SIBIU "AICI"

Sibiu, Str. Nicolae Teclu, Nr. 41, Et. 1

Telef. 0369-405401, e-mail: 

 

 • P2- PROGRAM DE SUSŢINERE A ACŢIUNILOR DE TINERET
  • Scop: Realizarea măsurilor strategiei în domeniul tineretului
  • Obiectiv: Dezvoltarea şi diversificarea de acţiuni de tineret. Proiecte eligibile:
   • stagii / cursuri; concursuri; tabere; festivaluri; cinemateci/ videoteci; editări; tipărituri; multiplicări; inscripţionări; campanii; caravane; expoziţii; târguri; manifestări sportive şi turistice; cluburi de tineret; seminarii; simpozioane; mese rotunde; conferinţe; centre de resurse; bănci de date; biblioteci electronice; conferinţe de presă; pagini WEB; evenimente, întâlniri de lucru la nivel naţional sau internaţional, schimburi internaţionale de tineret etc.


Finanţarea programelor pentru tineret se face conform METODOLOGIEI DE FINANŢARE A PROIECTELOR DE TINERET ÎN CADRUL PROGRAMELOR MINISTERULUI TINERETULUI SI SPORTULUI ÎN DOMENIUL TINERETULUI

 

Contacte Compartiment Tineret

 • Email DJST Sibiu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Mateiu Ioana Ofelia - Consilier
  • Telefon: 0740-138049
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.