logo
  • vtem skitter

    GALA TINERETULUI SIBIAN - 2019

    Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Sibiu&nbs bsp ptă marți, 03 decembrie, de la ora 17, la Teatrul pentru Copii și Tineret GONG din Sibiu la o…

Oferta  2023

                                                                                                                                                 

Prezentare

Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Sibiu este o instituţie publica cu personalitate juridica, aflata în subordinea Ministerului Tineretului si Sportului http://mts.ro/despre-noi/autoritate/prezentare-m-t-s/

HOTĂRÂRE   Nr. 776 din 28 iulie 2010

privind organizarea şi funcţionarea direcţiilor judeţene pentru sport şi tineret, respectiv a Direcţiei pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti

 

Program functionare
luni-joi: 08.00 - 16.30

vineri: 08.00 - 14.00 

Conform ordin MTS 251/2013

 

Program audiente

Director Executiv: Nicoleta Sonia David

marti 12-13

 

Atributii specifice

Direcţia Judeţeană pentru Sport si Tineret Sibiu, are următoarele atribuţii:
a) asigură punerea în aplicare la nivelul judeţelor, respectiv al municipiului Bucureşti a Programului de guvernare, a strategiei şi programelor MTS în domeniile sportului şi tineretului;

   b) utilizează centrele de agrement pentru tineret în scopul desfăşurării de activităţi recreative, turistice, sportive, de tabere pentru copii şi tineret;

   c) urmăresc aplicarea şi controlul respectării actelor normative din domeniile sportului şi tineretului;

   d) colaborează cu celelalte instituţii deconcentrate, cu organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu autorităţile administraţiei publice locale, cu alte instituţii publice, cu persoane juridice de drept public sau privat, române sau străine;

   e) organizează şi desfăşoară acţiuni de şi pentru tineret, acţiuni culturale, artistice, distractive, educative, turistice interne şi internaţionale, sportive şi de agrement pentru tineri, în taberele sau centrele de agrement;

   f) elaborează calendarul anual de acţiuni de sport şi tineret proprii şi în parteneriat şi îl supun aprobării conducerii MTS;

   g) acţionează în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale pentru dezvoltarea bazei materiale din centrele de agrement din fondurile alocate de la MTS şi din alte fonduri, precum şi pentru modernizarea şi optimizarea serviciilor pentru sport şi tineret;

   h) asigură sprijin de specialitate pentru realizarea de programe şi proiecte de şi pentru tineret, precum şi pentru sport de către instituţii publice locale;

   i) colaborează, cooperează şi dezvoltă parteneriate cu persoane fizice şi juridice, în vederea îndeplinirii obiectivelor în domeniile sportului şi tineretului;

   î) oferă informaţii şi acordă consiliere în domeniile sportului şi tineretului;

   j) organizează, participă, monitorizează şi evaluează acţiunile în domeniile sportului şi tineretului;

   k) organizează baza de date cu organizaţiile neguvernamentale de şi pentru tineret din judeţ;

   l) organizează tabere tematice, activităţi de recreere, seminarii, cursuri pentru educaţia nonformală pentru tineri şi studenţi;

   m) organizează şi implementează programe cu caracter social pentru copii şi tineri, cu precădere pentru cei defavorizaţi;

   n) propun MTS înfiinţarea sau desfiinţarea centrelor pentru tineret pe care le coordonează, în vederea derulării activităţilor de informare şi consiliere pentru tineret;

   o) finanţează unele programe speciale pentru sportivi, secţii sau echipe din raza administrativ-teritorială.

 

Direcţiile judeţene pentru sport şi tineret, respectiv Direcţia pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti îndeplinesc şi atribuţiile prevăzute la art. 20 alin. (1) din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi alte atribuţii stabilite prin regulamentele aprobate de MTS şi prin acte normative specifice domeniului lor de activitate.

Organigrama DJST Sibiu

Organigrama DJST SB 2021