logo
  • vtem skitter

    GALA TINERETULUI SIBIAN - 2018

    Gala Tineretului Sibian 2018 Un numar de 20 de organizații din județul Sibiu au depus 43 de aplicații pentru următoarele categorii care au fost juri…

Oferta  2019

Articles

  VARIANTA I

 

1. Care sunt atribuțiile direcțiilor județene pentru sport și tineret, în domeniile sportului și tineretului, în conformitate cu HG 776/2010? ( 16 puncte)

BAREM CORECTARE

Art. 2 din H.G. nr. 776/2010

- identificarea celor 16 atribuții prevăzute de hotărâre - 16 puncte (1 punct/atribuție)

 

2. Care sunt drepturile și obligațiile salariatului în conformitate cu Codul Muncii? ( 21 puncte)

BAREM CORECTARE

Art. 39 alin. (1) și (2) din Legea 53/2003 republicată, cu modificările şi completările ulterioare

- identificarea celor 14 drepturi prevăzute de lege - 14 puncte (1 punct/drept)

- identificarea celor 7 obligații prevăzute de lege - 7 puncte (1 punct/obligație)

 

3. În conformitate cu art. 10 din Legea nr.153/2017, cum explicați gradațiile și modul de formare al salariului de bază? ( 18 puncte)

BAREM CORECTARE

Art. 10 alin. (1) la (6) din Legea nr. 153/2017

- descrierea modului de diferențiere a salariului de bază - 3 puncte

- specificarea faptului că salariul de bază se regăsește în anexele legii - 2 puncte

- descrierea modului în care se aplică gradațiile corespunzător tranșelor de vechime - 3 puncte

- identificarea celor 5 gradații prevăzute de lege - 10 puncte (2 puncte/gradație)

 

4. Enumerați elementele principale ce compun o fișă a postului? (15 puncte)

BAREM CORECTARE

- identificarea celor 7 capitole componente ale fișei postului – 14 puncte (2 puncte/capitol)

- enumerarea în ordine corectă - 1punct

 

5. Identificaţi cazurile în care Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare prevede obligativitatea consultării comisiilor paritare, atribuţiile acestor comisii precum şi măsurile care pot fi cuprinse în acordurile colective.- 15 puncte

 

BAREM CORECTARE

art.72 alin.(1), art. 74 din Legea nr.188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

- identificarea celor 4 cazuri în care legea prevede obligativitatea consultării comisiilor paritare - 4 puncte (1 punct/caz)

- prezentarea celor 3 atribuţii comisiilor paritare – 6 puncte (2 puncte/atribuţie)

- prezentarea celor 5 măsuri care pot fi cuprinse în acordul colectiv – 5 puncte (1 punct/măsură)

 

6. Identificaţi şi descrieţi norma generală de conduită aplicabilă potrivit Legii nr. 7/2004, republicată şi precizaţi dacă legea permite acceptarea următoarei propuneri: sunteţi poliţist local şi o firmă vă propune să deţineţi un rol într-un spot publicitar pentru curele. Ideea spotului este că dacă produsul firmei rezistă în medie 5 ani la folosirea zilnică de către un poliţist local, acesta va rezista o viaţă în condiţiile unui utilizator privat. – 15 puncte

 

BAREM CORECTARE

art. 11 din Legea nr. 7/2004, republicata

- identificarea normei de conduită generală: folosirea imaginii proprii – 5 puncte

- descrierea normei de conduită generală: folosirea imaginii proprii – 5 puncte

- identificare soluţie: legea nu permite – 5 puncte